Odzyskamy Twój podatek
VAT i podatek akcyzowy
z zagranicy


Formularz Zgłoszeniowy

ODZYSKAJ
PODATEK VAT

Możesz ubiegać się o zwrot VAT od organów podatkowych w kraju, w którym został on zapłacony.

Zobacz więcej

ODZYSKAJ
PODATEK AKCYZOWY

Dla każdego przedsiębiorcy konieczne jest odzyskanie podatku akcyzowego dla prawidłowego zarządzania finansami firmy.

Zobacz więcej

Aktualności

Polecaj nasze usługi

Poleć nasze usługi i zyskaj niższe honorarium za odzyskiwanie podatku!

Zobacz więcej

Kontakt

Consulting Elżbieta Wilczkowska

ul. Jaktorowska 4 lokal 6,
01-202 Warszawa

Tel./fax: 048 222 54 03 70

Email: admin@vat-consulting.pl